Xuất cảnh 39 lao động đơn hàng Ness bay ngày 20.05.2019
THÔNG BÁO XUẤT CẢNH 39 LAO ĐỘNG NGÀY  NESS NGÀY 20.05.2019 ( THỨ 2 )  
NO. NGHỀ TV TÊN TIẾNG VIỆT D.O.B P.O.B EMPLOYER
1 GIÁM SÁT NGÔ MINH HẢI  23.02.1984 NGHE AN NESS
2 GIÁM SÁT ĐÀO VŨ LÂN 01.10.1975 HA TINH NESS
3 TỔ TRƯỞNG TRẦN VĂN TUÂN 08.02.1972 THANH HOA NESS
4 TỔ TRƯỞNG TRẦN XUÂN VĂN 27.06.1974 BAC NINH NESS
5 THỢ SẮT TRẦN NGUYÊN THAO 29.10.1989 NGHE AN NESS
6 THỢ SẮT PHAN ĐÌNH ĐẠT 26.09.1994 HA TINH NESS
7 THỢ SẮT LÊ KHẮC SÁNG 16.09.1991 HA TINH NESS
8 THỢ SẮT  PHAN THANH DU 26.07.1993 HA TINH NESS
9 THỢ SẮT ĐẶNG XUÂN DUY 21.10.1972 HA TINH NESS
10 THỢ SẮT TRẦN XUÂN TÌNH 04.03.1986 NGHE AN NESS
11 THỢ SẮT NGUYỄN THANH SƠN 18.10.1977 NGHE AN NESS
12 THỢ SẮT NGUYỄN VĂN THÀNH 05.09.1993 HA TINH NESS
13 THỢ SẮT TRẦN DANH 20.04.1990 NGHE AN NESS
14 THỢ SẮT ĐẶNG HẢI TRUNG 05.07.1986 NGHE AN NESS
15 THỢ SẮT TRẦN VINH 01.04.1991 NGHE AN NESS
16 MỘC CỐP PHA NGUYỄN VĂN HOÀN 10.01.1976 THAI BINH NESS
17 MỘC CỐP PHA NGUYỄN VIẾT QUỲNH 25.12.1990 HA TINH NESS
18 MỘC CỐP PHA PHƯƠNG TIẾN QUANG 06.08.1978 BAC GIANG NESS
19 MỘC CỐP PHA VÕ VĂN THIẾT 24.07.1985 HA TINH NESS
20 MỘC CỐP PHA ĐẶNG HỮU HÙNG 10.10.1973 HA TINH NESS
21 MỘC CỐP PHA ĐINH VĂN TỜ 05.09.1970 HAI DUONG NESS
22 THỢ SƠN BẢ PHAN XUÂN DẦN 22.06.1974 HA TINH NESS
23 THỢ SƠN BẢ NGUYỄN VĂN TIẾN 03.06.1992 HA TINH NESS
24 THỢ XD (XÂY, ỐP LÁT, TRÁT) NGUYỄN VĂN ĐƯỢC 19.01.1984 YEN BAI NESS
25 THỢ XD (XÂY, ỐP LÁT, TRÁT) NGUYỄN VĂN THÁI 07.06.1996 NGHE AN NESS
26 THỢ XD (XÂY, ỐP LÁT, TRÁT) PHÙNG ĐÌNH HOÀNG 21.08.1989 NGHE AN NESS
27 THỢ XD (XÂY, ỐP LÁT, TRÁT) HỒ NGỌC PHƯỚC 14.12.1991 QUANG BINH NESS
28 THỢ XD (XÂY, ỐP LÁT, TRÁT) NGUYỄN HỮU THẮNG 27.09.1987 HAI DUONG NESS
29 THỢ XD (XÂY, ỐP LÁT, TRÁT) NGUYỄN ĐĂNG NINH 01.10.1982 PHU THO NESS
30 THỢ XD (XÂY, ỐP LÁT, TRÁT) NGUYỄN ĐÌNH THUẬN 10.10.1980 HA TINH NESS
31 THỢ XD (XÂY, ỐP LÁT, TRÁT) NGUYỄN XUÂN ANH 23.02.1977 HA TINH NESS
32 THỢ XÂY LƯU VĂN HÙNG 02.12.1972 HA TINH NESS
33 THỢ XÂY CAO THANH HIỀN 10.10.1978 QUANG BINH NESS
34 THỢ XÂY NGUYỄN VIẾT TIẾN 23.12.1981 THAI BINH NESS
35 THỢ XÂY NGUYỄN VĂN KHÁNH 16.10.1976 HA TINH NESS
36 THỢ XÂY TRỊNH CÔNG HƯỞNG 06.09.1988 NGHE AN NESS
37 THỢ XÂY LÊ VĂN THƯỜNG 16.01.1976 HA TINH NESS
38 THỢ XÂY HỒ VĂN NAM 10.02.1974 NGHE AN NESS
39 NẪU ĂN VƯƠNG VĂN VƯỢNG 05.07.1969 HAI DUONG NESS
           
 
NGÀY CHUYẾN BAY CẤT CÁNH HẠ CÁNH  
20.05.2019 QR969 8H55 12H35  
20.05.2019 QR219 15H30 20H35  
* Đúng 8h00 sáng ngày 17.05.2019 ( Thứ 5) ,  Yêu có mặt tại Cty để hoàn tất tài chính tại phòng kế toán, đi khám lại sức khỏe trước khi XC, khi đi lao động mang theo  hành lý  ( 25kg), CMTND, hồ sơ xã, Tài khoản VNĐ, UQ nhận lương,mỗi lao động không được phép mang theo 2 cây thuốc lá  
*Đúng 05h00 sáng ngày 20.05.2019 ( Thứ 2 ) xe Công ty đưa lao động ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh  
* Lao động tập trung không đúng thời gian quy định sẽ phải nộp phạt 1.000.000 đ/ngày    
_ Lao động đăng ký ăn tại Công ty phải mua phiếu ăn tại Phòng KT trước 10h30   

Chat zalo Chat facebook Hotline: 0964 036 333