1
Bạn cần hỗ trợ?
Thông báo xuất cảnh 20 thợ xây dựng Rumani công ty Boga't ngày 24.1.2018

Lịch tập trung : Đúng 8h00 sáng ngày 23.01.2018 ( Thứ 3 ) Yêu cầu lao động có mặt tại Công ty để hoàn tất tủ tục trước khi XC, khi lao động ra tập trung yêu cầu mang theo hành lý, hồ sơ xã, UQ nhận tiền lương kèm theo thông tin tài khoản Tiền VNĐ mở tại Ngân hàng NN, ảnh, tiền ăn...

Lịch đưa lao động ra sân bay : Ngày 24.01.2018 ( Thứ 4 ),

Danh sách xuất cảnh