1
Bạn cần hỗ trợ?
Lao động Qatar làm việc tại công trường
  • IMG-20150827-WA003
  • IMG-20150827-WA006
  • IMG-20150827-WA007
  • IMG-20150827-WA008
  • IMG-20150827-WA009
  • xây dưng (1)
  • xây dưng (2)
  • xây dưng (6)