1
Bạn cần hỗ trợ?
Lịch xuất cảnh 54 lao động sang làm việc tại Rumani công ty conex xuất cảnh ngày 29.11.2017
THÔNG BÁO LỊCH XUẤT CẢNH 54 THỢ XÂY DỰNG ĐI RUMANI XUẤT CẢNH NGÀY 29.11.2017 LÀM VIỆC TẠI DỰ ÁN CÔNG TY CONEX
  • Lịch tập trung :Đúng 8h00 sáng ngày 27.11( thứ 2), yêu cầu 100% lao động có mặt tạiCông ty để hoàn tất mọi thủ tục trước khi xuất cảnh
  • Khi lao động ra tập trung mang theo hồ sơ xã, ảnh, giấy UQ nhận tiền lương kèm theo tài khoản VND mở tại NH Nông nghiệp, CMTND, sổ Hộ khẩu có công chứng của NUQ nhận tiền lương
  • Lịch đưa lao động ra sân bay : Ngày 29.11.2017
NO. POSITION SALARY (USD) TÊN TV
 
 
D.O.B
P.O.B
1 ENGINEER ? NGUYỄN XUÂN CƯỜNG *,*
05.04.1972
*,*
THÁI NGUYÊN
2 CARPENTER FOREMAN 827/8h/6d PHÙNG VĂN SƠN 16.06.1982 HÀ NỘI
3 CARPENTER FOREMAN 827/8h/6d NGUYỄN VĂN NĂM 15.11.1975 HÀ NỘI
4 BLACK SMITH 530 LÊ DOÃN THIỆN 06.10.1985 HÀ TĨNH
5 CARPENTER 530 PHẠM VĂN GIANG 20.11.1977 YÊN BÁI
6 CARPENTER 530 VÕ VĂN TÌNH 10.10.1979 HÀ TĨNH
7 CARPENTER 530 NGUYỄN VĂN PHƯỢNG 06.04.1965 NAM ĐỊNH
8 CARPENTER 530 ĐẬU ĐÌNH TÌNH 08.04.1984 NGHỆ AN
9 CARPENTER 530 HOÀNG VĂN PHAN 05.10.1971 NGHỆ AN
10 CARPENTER 530 HOÀNG XUÂN HẠNH 10.10.1984 NGHỆ AN
11 CARPENTER 530 TRẦN HẬU KHIÊM 28.03.1984 HÀ TĨNH
12 CARPENTER 530 NGUYỄN VĂN LIÊN 06.05.1973 BẮC NINH
13 CARPENTER 530 LA VĂN TIẾN 08.09.1989 THANH HÓA
14 CARPENTER 530 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 12.10.1972 HÀ NỘI
15 CARPENTER 530 NGUYỄN HUY QUỐC 10.02.1994 DAK LAK
16 CARPENTER 530 HỒ DIỄN THI 12.08.1978 NGHỆ AN
17 CARPENTER 530 NGUYỄN VĂN MÍP 30.08.1968 HÀ NỘI
18 CARPENTER 530 VŨ CHÍ CÔNG 23.01.1990 NAM ĐỊNH
19 CARPENTER 530 TRẦN MINH ĐỨC 05.12.1964 HÀ NAM
20 CARPENTER 530 CAO QUANG NAM 30.04.1978 HÀ TĨNH
21 CARPENTER 530 HOÀNG VĂN LONG 10.04.1997 NGHỆ AN
22 CARPENTER 530 NGUYỄN VĂN HỮU 10.06.1981 NGHỆ AN
23 CARPENTER 530 NGÔ SƠN TUẤN 18.11.1974 NGHỆ AN
24 CARPENTER 530 NGUYỄN VIẾT HOÀN 12.02.1976 HÀ TĨNH
25 CARPENTER 530 PHÙNG VĂN QUYẾT 15.09.1975 HÀ NỘI
26 CARPENTER 530 NGUYỄN VĂN XUÂN 20.02.1971 HÀ NỘI
27 BLACK SMITH 530 LÊ ĐĂNG TÚ 12.08.1985 HÀ NỘI
28 BLACK SMITH 530 PHAN ĐÌNH TOÀN 17.04.1979 NGHỆ AN
29 BLACK SMITH 530 TRẦN NGỌC NGOẠN 20.12.1973 NGHỆ AN
30 BLACK SMITH 530 LÊ VĂN THUẤN 01.07.1976 NGHỆ AN
31 BLACK SMITH 530 NGUYỄN VĂN TƯƠNG 27.07.1980 NGHỆ AN
32 BLACK SMITH 530 HOÀNG VĂN HIỂN 22.10.1990 NGHỆ AN
33 BLACK SMITH 530 NGUYỄN VĂN TRUNG 10.06.1973 HÀ NỘI
34 BLACK SMITH 530 LÊ TRUNG KIÊN 01.01.1975 NGHỆ AN
35 BLACK SMITH 530 VÕ ĐÌNH THƯỜNG 27.12.1973 NGHỆ AN
36 BLACK SMITH 530 NGUYỄN HỮU HÀ 08.03.1970 HẢI DƯƠNG
37 BLACK SMITH 530 NGUYỄN VĂN CÔNG 20.09.1990 HÀ TĨNH
38 BLACK SMITH 530 TRẦN HẬU THỦY 10.06.1979 HÀ TĨNH
39 BLACK SMITH 530 NGUYỄN CẢNH VÂN 28.02.1981 NGHỆ AN
40 BLACK SMITH 530 PHẠM THÀNH ĐOÀN 11.07.1983 THANH HÓA
41 BLACK SMITH 530 ĐOÀN XA SẮP 12.08.1973 HẢI DƯƠNG
42 BLACK SMITH 530 NGUYỄN VĂN THẾ 01.12.1985 NGHỆ AN
43 BLACK SMITH 530 NGUYỄN VĂN DINH 27.02.1984 QUẢNG NINH
44 BLACK SMITH 530 NGUYỄN ĐÌNH HÂN 05.07.1987 NAM ĐỊNH
45 BLACK SMITH 530 PHẠM ĐÌNH ĐẠT 05.05.1988 NAM ĐỊNH
46 BLACK SMITH 530 NGUYỄN MẠNH HÙNG 30.10.1984 HÀ TĨNH
47 BLACK SMITH 530 NGUYỄN VĂN CẦN 11.03.1990 NGHỆ AN
48 BLACK SMITH 530 PHAN ĐỨC ĐẠI 12.05.1981 HÀ TĨNH
49 BLACK SMITH 530 PHẠM GIA MINH 19.02.1978 HẢI DƯƠNG
50 BLACK SMITH 530 TRẦN VĂN HÙNG 25.02.1988 HÀ TĨNH
51 MASON 530 HỒ VIẾT PHÚC 05.06.1976 NGHỆ AN
52 MASON 530 LƯỜNG VĂN BÁCH 05.05.1983 THANH HÓA
53 MASON 530 NGÔ KIM HIÊN 20.10.1975 NGHỆ AN
54 MASON 530 PHẠM VĂN QUÂN 22.04.1977 HẢI DƯƠNG
  • Liên hệ đăng ký: 0964.036.333 Mr Canh (Phó phòng thị trường)